Pro nájemníky BD

Domovní řád       

 

Žádáme, všechny nájemníky bytů, aby v případě, že došlo ke změně počtu bydlících osob v pronajímaném bytě, kontaktovali pí Maršálkovou v úředních hodinách v kanceláři BD a SVJ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pokyny pro vyžadování servisních služeb fy OTIS
       Závadu výtahu, která neohrožuje bezpečnost, prosím hlaste našemu správci firmě Vrtílek, která objedná opravu v pracovní době u servisní organizace. 
 
       Při uvíznutí ve výtahu, případně při závadách, které ohrožují bezpečnost provozu samozřejmě vyžádáte opravu okamžitě přímo na stálé službě fy OTIS. V tom případě, prosím, ověřte čas příjezdu servisního montéra a čas, kdy byla oprava ukončena. Při podepisování zákaznického listu dbejte,
aby tyto údaje byly vyplněny. Informaci, prosím, sdělte výboru SVJ.    
 stav k 31.05.2011